Deialdiak

XVI. Koldo Mitxelena ikerketa beka 2022

1. XEDEA

Errenteriako Udalak, Udako Euskal  Unibertsitatearen (UEU) laguntzarekin,euskarazko ikerketa bultzatzeko, emakumezkoen ikerketa sustatzeko, Errenteriaren inguruko ezagutza  areagotzeko eta Koldo Mitxelena  errenteriar filologoa omentzeko, honen izena duen ikerketa bekarako deialdia egiten du.

Ikerketa esparruak Koldo Mitxelena Elissaltek bere bizitzan zehar landutako honako hauek dira:  euskal kulturaren historia, artea, soziologia, antropologia, ekonomia, hiz­kuntzalaritza, literatura, etnologia, zuzenbidea eta, oro har, giza zientziei buruzko ikerlanak.

Aurtengo gaia: LGTBI+

2. HIZKUNTZA

Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz burutuko dira.

3. IRAUPENA

Bekaren iraupena gehienez 18 hilabetekoa izango da, beka esleitzen den egune­tik hasita.

4. ZENBATEKOA

Beka honen diru zenbatekoa 15.000 eurokoa izango da.

5. ORIGINALTASUNA

Ikerketa-lanak originala eta argitaratu gabea izan behar du.

6. ESKATZAILEAK

Beka norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek jaso ahal izango dute. Bigarren kasu horretan, ikerlanaren zuzendari arduradun bat izendatu beharko da.

7. ESKABIDEETARAKO ARAUAK

Beka eskuratzeko eskaerak dokumentazio hau eduki behar du:

7.1.   Koldo Mitxelena beka eskatzeko orria, behar bezala beteta (eredua udal webgunean, www.errenteria.eus, eskuragarri).

7.2.   Espediente akademiko zehaztuaren eta osatuaren fotokopia. Lantaldeen kasuan partaide guztienak.

7.3.   Eskatzailearen euskarako gaitasuna frogatzen duen dokumentua: EGA edo baliokide* den titulu edo ziurtagiriaren fotokopia. Lantaldeen kasuan berdin, partaide guztiek frogatu beharko dute aipatutako gaitasuna. *(kontuan izan, 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena; 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite- maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurt­agiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzen dituena).

7.4.   Eskatzailearen curriculum vitaea behar bezala beteta, Udalak eta Udako Euskal Unibertsitateak prestatutako ereduaren arabera (www.errenteria.eus web orrian eskuragarri dago), eta curriculum vitaean adierazitako titulazioen eta merituen egiaztagirien fotokopiak. Lantaldeen kasuan, partaide guztienak.

7.5.   Gaiaren azalpena eta lana zelan burutuko litzatekeen azaltzen duen proiek­tua, ahalik eta zehatzena (15 orrialdekoa gehienez), ondokoak azalduz:

– Lanaren ikerketa esparrua.

– Aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera.

– Ikertzailearen edo taldearen aurreko esperientzia.

– Helburuak.

– Materialak, baliabideak eta lan metodologia.

– Lana garatzeko kronograma.

– Aurreikusitako emaitzak eta horien interesa.

– Bestelako finantzabideak, baldin eta baleude.

8. DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA

Dokumentazioa Errenteriako ZU! Zure Udala zerbitzuan (Errenteriako  Udala, beheko solairua, Herriko plaza 1) aurkeztuko da. Era berean, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko, 39/2015 legeak, 16.4 artikuluan izendatzen dituen leku eta erregistroetan ere aurkez daiteke.

Errenteriako Udaleko Artxibo eta Argitalpenak zinegotziari zuzenduko  zaizkio eta dokumentazioa aurkezteko epearen barruan funtzionarioak emandako data eta zigilua eduki beharko du.

Eskabidea eta gainontzeko agiriak posta-bulegoetan aurkezten badira, betiere aurkezpen-epearen barruan, gutun-azal ireki batean aurkeztu beharko zaizkio postetxeko funtzionarioari, hark eguna eta zigilua jarri eta ziurtatu ahal zezan. Horrela bakarrik ulertuko da dokumentazioa postetxearen bulegoan entregatu zen egun berberean sartu zela Errenteriako Udal Erregistroan. Bekaren eskabidea da zigilatu beharrekoa.

Eskaerak eta gainontzeko agiriak aurkezteko epea 2022ko urriaren 1etik azaroaren 15era arte egongo da zabalik, biak barne. 

Eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe dagoela edo oinarri hauetan eskatutako baldintzak ez dituela betetzen ikusiz gero, hamar eguneko epean konpondu edo beharrezko agiriak ekar ditzala eskatuko zaio interesatuari. Hala egingo ez balu eskaeran atzera egin duela ulertuko da, betiere aldez aurretik ebazpena emanda, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoarekin bat.

IKUSI OINARRI GUZTIAK

Copyright @ 2022 UEU -- Bisitariak: 683568

Gure cookieak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu zure nabigazio-esperientzia hobetzeko eta eduki eta funtzio berezituak eskaintzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Argibide gehiago eskuratzeko: cookie-politika.