Irakasleen formakuntza :: Hezkuntza, Pedagogia

017 Familia non. Benetako eskola komunitateak?

 • Hasiera-data: 2017(e)ko otsailaren 8a
 • Amaiera-data: 2017(e)ko martxoaren 22a
 • Tokia: Ikasgela Birtuala
 • Ordutegia: Astean zehar. 00:00
 • Izaera: On-line
 • Ordu kopurua: 35.00 ordu

Matrikulazio epea: 2016ko irailaren 12tik 30era arte, biak barne.

Ikastetxea hezkuntza komunitate bihurtzeko ezinbesteko baldintza da eragile desberdinak elkarrekin ondo konpontzea, helburuak partekatzea, erabakiak guztien artean hartzea eta bakoitzak dituen ideia, pentsaera, sinesmen eta kultur ezaugarriak errespetatzea eta aintzat hartzea. Senide eta ikastetxeko zenbait langile edota komunitateko eragileen parte hartzeak, ikasleen heziketa ibilbidea hobezten du eta ikastetxeko kudeaketa modu eraginkorrean demokratizatzen du. INCLUD-ED txostenean azaltzen zen modura, ikastetxeko hezkuntza-erabaki eta prozesuetan senideen parte hartzeak eragin zuzena du heziketa kalitatean, eta bikaintasuneranzko estrategia efektiboa bihur daiteke.

Baina horrez gain, senide eta beste eragile batzuen parte hartzeak etxearen, komunitatearen eta eskolaren arteko zubi eta koordinazio lanak errazten ditu, eskola bera testuinguru guztien nodo edo topagune bilakatuz. Modu horretan ikasleen konpetentzien garapen integrala ziurtatzen da gure ikasleen bizitza hiru testuinguru esangurtatsuetan garatzen delako.

Ikastetxea topagune bilakatzen denean senideen harrera esparrua ere bihurtzen da, etorkinen eta bertakoen harremanak erraztuz eta eskola inklusiboaren erroak ikasleez gain, familia guztietara hedatuz. Famili desberdinen arteko hareranak sustatzen ditu, kulturartekotasunearen balioak eskola komuniate osora zabalduz. Azkenez, ikastetxea bera senide eta bestelako eragileen prestakuntza gune ere bihur daiteke, senideek dituzten beharrak eta hobekuntza nahiak asetzeko baliabideak eskura ipiniz eta elkarlana bultzatuz.

Hitz batez, senideen partehartze esanguratsu eta aktiboak ikastetxearen “estiloa” definitzen du, agerian dituen nortasun ezaugarriak finkatuz eta eskola komunitatea osatzen duten eragile eta partaide guztien arteko harreman igualitarioak egituratuz.

Aurrez aurreko saioa otsailak 8 (17:30-19:30)

Tokia: Eibar. Markeskoa Jauregia, UEUren egoitza. Otaola 1.

Irakaslea

 • Xabier Iturbe Gabikagoseaskoa

Helburuak

 • Ikastetxeko eragile guztien arteko harremanak sendotzea, elkarren arteko bizikidetza hobetzeko.
 • Senideen parte hartzea kudeaketa organoetan bultzatzea, eskolako erabakiak parekotasunean hartzeko eta eskola antolaketa demokratizatzeko.
 • Senideen parte hartzea gelako jardueretan bultzatzea, ikasleen edo seme-alaben konpetentziak garatzeko.
 • Senide, irakasle eta komunitateko eragileen arteko loturak sortzea, ikasleen bizitzako testuinguru esanguratsuak koorinatzeko.
 • Senideen prestakuntza bultzatzea, garapen pertsonalerako edo/eta seme-alaben eskolatze prozesua hobetzeko.
 • Senideen arteko harremanak finkatzea, familien integrazio prozesuak errazteko.

Edukiak

1. Kudeaketa eta antolaketa organoak sortzea eta parte hartzea (5 ordu)

 • Guraso Elkartea
 • Eskolako Organo Gorena
 • Guraso Asanblada
 • Geletako Guraso Ordezkariak
 • Batzorde mistoak
 • Proiektuetako Guraso Ordezkariak

2. Gelako jardueretan zuzenean parte hartzea (15 ordu)

 • Elkarrekintzako taldeak
 • Talde kooperatiboak
 • Tailerrak
 • Tertulia literarioak
 • Proiektuak
 • Jarduera solteak

3. Autoprestakuntzaren antolaketa (10 ordu)

 • Ikastaroak
 • Tertulia pedagogiko, literarioak
 • Eztabaida taldeak
 • Tailerrak
 • Hitzaldiak

4. Ikastaroak ikastetxean izango duen eragina

 • Irakasle eta senideen arteko konfidantza handituko da.
 • Senideek aukera izango dute euren seme-alaben ikasketen jarraipena zuzenean egiteko.
 • Senideek ikastetxeko erabaki pedagogikoetan zeresana izango dute.
 • Ikasteko eta irakasteko motibazioa piztuko da.
 • Etxea, komunitatea eta eskolaren arteko koordinazio zubiak eraikiko dira.
 • Ikaslea kokatuko da heziketa prozesuaren erdigunean.
 • Eragile guztiak bat egingo dute heziketa prozesua bikaintasunean gara dadin.
 • Senideen arteko harremanak bultzatuko dira, kulturaniztasuna eta inklusioa garatuz eta bazterketak ekidituz.
 • Senide eta eskolako eragileen arteko elkartasun sareak hedatuko dira.

 

Metodologia

Alderdi teorikoak

Ikastaroa honetan alderdi teorikoak txostenen bidez landuko dira, batez ere CEAPA edota EHIGE bezalako elkarteak argitaratutakoetan. Baita, INCLUD-ed edo bestelako txosten edo ikerketa batzuetan ere.

Irakasleek txosten hauek irakurri eta eztabaida taldeetan iritzi pertsonala eman beharko dute.

Dena dela, irakasleek martxan ari diren hainbat adibide izango dute hausnarketarako eta ezagutzeko.

Alderdi praktikoak

Atal honetan irakasleek euren ikastetxeetan egin dezaketen praktika baten diseinua egingo dute, indarguneak eta ahulguneak identifikatuz, helburuak eta plangintza estrategikoa garatuz eta jarduera ebaluatzeko irizpide eta adierazleak zehaztuz.

Baita, irakasleek aukera izango dute ere ikastetxeetan egiten ari diren esperientziak zuzenean ezagutzeko, horretarako prestatuko diren ikustaldietan.

Nori zuzendua

Haur Hezkuntza irakasleak, Haur eta Lehen Hezkuntza Kontsultoreak

Matrikulaziorako argibideak

Eskaera telematikoki egingo da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko aplikaziora jota (esteka), IRAKASLEGUNEA atarian. Ikastetxe publikoetako nahiz itunpeko ikastetxeetako langileak sar daitezke han.

Garatu

Babesleak

 • Eusko Jaurlaritza.Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila